Hozzászólások
 Téma nyomtatása
Falk Miksa : Erzsébet királynéról visszaemlékezések
Jtoti
Athenaeum Kiadó 2016

Szépmíves könyvek
www.sz épmíves.hu

A kötet forrása Falk Miksa: Erzsébet királynéról visszaemlékezések.
Lampel Róbert kiadása, Budapest, 1898
Képek és fotók: Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fotótár


" Megvallom, hogy a felséges asszonynak ezen gyöngéd gondoskodása igen kellemes hatást tett reám, még mielõtt szerencsém lett volna vele színrõl-színre találkozhatni. A második emeletre fölérve, és csakugyan anélkül hogy egy emberi lelket láttunk volna, az a komornyik- vagy ajtónállóféle ember a folyosóról mindjárt benyitott egy tág szalonba, mely elsõ percben, csakugyan meglepõ benyomást tett reám, mert annak közepém egy gyermekasztal állott apró székekkel, és a szoba különben is tele volt játékszerekkel, melyeket részletesen megnézni is volt alkalmam."
 
Ugrás a fórumra: