Hozzászólások
Sisi Fórum » :: Sisi - Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia :: » Udvarhölgyek, bizalmasok
 Téma nyomtatása
Festetics Mária naplója
Jtoti
Festetics Mária grófnõ (1839 - 1923)

http://www.sisiwe...775_41.jpg


http://hu.wikiped...M%C3%A1ria

http://moly.hu/sy...1395348549

Könyvbemutató - Erzsébet udvarhölgyének naplója

gocsejimuzeum.hu/sites/default/files/kepek/kezdokepek/gm/festetics_maria.jpg


https://lh5.googl...520031.jpgMária német nyelven írta naplóját, magyarul idõnként sajnos megbicsaklott.

Német nyelvû kézirata eddig a Széchényi Könyvtárban pihent (bárki számára hozzáférhetõen), most azonban, hosszas üzleti adok-veszek után, megjelenik magyarul is. A szöveg gondozója, fordítja Tolnayné Kiss Mária, aki már eddig is több Erzsébet autográf-levélnek megjelentetõje volt.
A könyv kizárólag a Budán és Gödöllõn írott naplórészleteket mutatja be.
Címe: "Egy udvarhölgy naplójából. Gr. Festetics Mária udvarhölgy naplója Budán és Gödöllõn papírra vetett részei".
Bemutatója a Gödöllõi Királyi Kastély hagyományosan megrendezett Ibolya-napján, április 12-én, vasárnap lesz, 16 órakor, a Barokk Színházteremben. A bemutató nyilvános és ingyenes.


http://erzsebetki...yenek.html
Anyagi gondjaik enyhítése céljából vállalt munkát Klotild fõhercegnõ mellett. Így ismerkedett meg Erzsébet királynéval, aki a rendkívül határozott egyéniségû, mûvelt grófnõt szívesen látta volna udvarhölgyei között. Festetics Mária nehezen szánta rá magát a feladatra, de gróf Andrássy Gyula és Deák Ferenc rábeszélésére elfogadta az új állást, s udvarhölgyként teljesített szolgálatot Erzsébet mellett 1871 decemberétõl a királyné tragikus haláláig.

Festetics Mária hamar átlátta az udvar intrikákkal átszõtt világát, s önálló véleményét sosem rejtette véka alá. A királyné szépsége és személyisége nagy hatással volt rá, ezért az õt ért támadásokkal szemben úrnõje harcias védelmezõjévé vált. Ugyanakkor hibáit is jól ismerte: ezeket gyakran illette naplójában szigorú bírálattal.

A grófnõ az udvarhölgyek közül nem csak éleslátásával, hanem jó állóképességével is kiemelkedett. Õ volt az, aki Erzsébetet többórás, gyors sétáin kísérni tudta. Számtalan személyes élményét pedig elhivatottan rögzítette kapcsos naplójában. Minden alkalmat és helyszínt megragadott az írásra, jegyzetelt a hajókabinban, vasúti kocsiban (amíg a királyné vadászni ment) vagy éppen egy közeli vendéglõben.

A napló kulccsal lezárt lapjaira már a kortársak is nagyon kíváncsiak voltak. Festetics Mária azonban az utókornak szánta írását. A német nyelvû szöveg rövidke részleteit Erzsébet királyné életrajzírói kutatták és fel is használták mûveikhez, így gróf E. C. Corti és Brigitte Hamann is.
Gr. Festetics Mária udvarhölgy naplója Budán és Gödöllõn papírra vetett részeit Dr. Tolnayné Kiss Máriát ez irányú érdeklõdése késztette arra, hogy egy igen izgalmas információkat tartalmazó kézirat kutatását és fordítását megkezdje. Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában õrzi Erzsébet királyné udvarhölgyének, Festetics Mária grófnõnek kilenckötetnyi naplóját. Az autográf, német nyelvû, gót betûs naplót igen nehéz olvasni, s nagy terjedelme miatt a gödöllõi és budai részletek lefordítása volt vállalható feladat. Ezen részletekbõl összekötõ szövegek és jegyzetek segítségével élvezetes egészet alkotott a szerzõ a könyv 2009-ben jelent meg.

http://www.kiraly...no_naploja

http://www.sisiwe...imlap2.jpg

Söjtör
http://hu.wikiped...6jt%C3%B6r
Szerkesztette: Jtoti - 2015.04.17. 09:32
 
Ugrás a fórumra: