Hozzászólások
Sisi Fórum » :: A Habsburg - Lotharingiai ház Tescheni ága :: » Albert (Albrecht) fõherceg, a "doyen"
 Téma nyomtatása
Élete
Jtoti
http://hu.wikiped...5%91herceg

Albert Frigyes Rudolf - Apja: Károly fõherceg Anyja: Henriette Nassau - weilburgi hercegnõ, legidõsebb fiúk
Született Bécs, 1817 augusztus 3 - meghalt Arco, 1895 február 18. nyugszik Bécsben a kapucinusok kriptájában

[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/HGM_Barabas_Erzherzog_Albrecht_von_%C3%96sterreich-Teschen.jpg/176px-HGM_Barabas_Erzherzog_Albrecht_von_%C3%96sterreich-Teschen.jpg[/img] is not a valid Image.

Albrecht katonai nevelésben részesült, már 13 évesen ezredes, a 44. sz. gyalogezred tulajdonosa.
Katonai fályafutását csak rövid idõk és események szakították meg.
Például míg 1844-ben házasságot kötött míg feleségül vette I. Lajos bajor király lányát Hildegadot.
Három gyereke közül fiát még gyerekkorában elvesztette.feleségét 1864-ben és kisebbik lányát Matildot pedig
1867-ben egy tûzvész alkalmából veszítette el.

Ezután még jobban belevetette magát a katonai munkába.
Minden kitüntetést elnyert Ferenc Józseftõl, Õ lett a hadsereg fõparancsnoka.
Kitûnõen töltötte be ezeket a szerepeket és emellett abszolút konzervatív is volt.
Külpolitikájában az egyensúlyra törekedett.

A Német birodalomhoz nem tudott barátsággal közeledni az udvarnál a németellenes párt vezetõje lett-
és megpróbálta Rudolf trónörököst is ebben a szellemben befolyásolni.
Késõbb azonban teljesen eltávolodtak egymástól, Rudolf liberális nézetei miatt.
Végül a mayerlingi tragédiával kapcsolatban, még azt a képtelenséget is suttogták, hogy
a trónörököst Albrecht megbízásából gyilkolták meg.

Mivel ekkor már nem élt a fia, korán meghalt bátyja- Károly Ferdinánd fiait, Frigyest, Károly Istvánt, és Jenõt
adoptálta és magas beosztású katonákat nevelt belõlük.

Mint a legnagyobb vagyonnal és birtokokkal rendelkezõ fõherceg , Õ
örökölte az Abertina mûgyûjteményt, mivel nem érdekelték a mûvészetek,
a gyûjtemény kezelését másra bízta.

Élete végén megvakult, és elmondták neki a szemlén amit látnia kellett volna .
Alakja az abszolutizmus és centralizmus és a letûnt értékek szimbólumává vált
a század végén.

Életérõl könyvet írt B. Hamann
B. Hamann: Erzherzog Albrecht. Politik und Gesellschaft im alten Österreich, 1. kötet, 1981.

YouTube Videó[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Albrecht_Austria_Teschen_1817_1895_marshal.jpg[/img] is not a valid Image.


Google Videó:[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Albertina_Vienna_June_2006_612.jpg/800px-Albertina_Vienna_June_2006_612.jpg[/img] is not a valid Image.

http://www.albert...t?idcat=23
Szerkesztette: Jtoti - 2011.04.18. 23:41
 
Ugrás a fórumra: