Hozzászólások
Sisi Fórum » :: Habsburg - Lotharingiai ház :: » Habsburg-Lotharingia Rudolf trónörökös
 Téma nyomtatása
Rudolf viszonya apjához, anyjához családtagjaihoz
Jtoti
Szomjazta az elismerést mint bárki, csak sajnos ennek visszaigazolását
közvetlen környezetétől nem kapta meg.
Apja és anyja figyelmére és elismerésére sajnos mind hiába vágyott .
A bonyolult és érzékeny személyisége miatt szenvedett ettől és a szeretet hiányaként értékelte.

Két világ határán és ezeket képviselő anyja és apja között elveszett

Azokhoz kezdett kötődni akik ki tudták ezt a hiányt elégíteni. Egyszerű emberekhez
egy egy inas, nevelőnő a személyi kocsisa, és utolsó években állandó kitartottja lett társa a hétköznapokban.


Varázslatos egyéniségével azonban sok embert tett hívévé, de abban a magaslatban ahol élt mint egy ekkora birodalom koronahercege azt a fajta biztonságot és állandóságot ami a tartós boldogsághoz elengedhetetlen, sosem kapta meg senkitől.

Sok írás született róla a Boldogtalan sorsú trónörökösről,
ma már filmek és színdarabok is próbálnak igazságot szolgáltatni neki,
hogy az ellentmondásos és ígéretes személyiségéből sikerüljön kiemelni lebilincselő lényét.
Az emberét, akinek alakját félreértették, bemocskolták érdemeit lebecsülték,
gyilkosnak állították be, máig nem tisztázva és felmentve ezek alól a vádak alól.

Várom azt az időt amikor a 101 ágyúlövés utáni örömmámorban született trónörökös jut az eszünkben ilyenkor, akit nem ülhetett érdemei mellett sem a Habsburgok trónjára, és nem a két pisztolylövés jut mindenkinek az eszébe róla az a méltatlan vég ami attól az hogy érthetetlen okokból, még ma sem akarnak neki igazságot szolgáltatni.

A sors iróniája az hogy szegénynek mégis a halála szerezte meg azt a hírnevet és elismerést, amire egész életében vágyott.

Nagyon le egyszerűsítve, majdnem minden könyv úgy jellemzi Rudolf viszonyát az apjához, hogy az apja szemszögéből tárgyalja.
Ferenc József leírhatatlan boldogságában hogyan viselkedett a szülőágynál,hogy milyen igazgyöngy nyaklánccal fejezte ki háláját végre megszületett a trónörökös szülése. Még aznap hadiparancsot adott ki :Azt akarom, hogy Isten kegyelméből született fiam világrajövetelétől fogva derék hadseregemhez tartozzék, és ezért a 19. gyalogezredem ezredesévé és tulajdonosává nevezem ki, az ezred ezentúl a Trónörökös nevet fogja viselni.
A dajkákat, a mellé rendelt gyerekkamara személyzetét a császári nagyanya válogatta, szerencsére Nonót és Wowót tudjuk hogy Rudolf imádta, Ferenc József számtalan levelében érdeklődik még ekkor: mit eszik a fiúnk a levelek tanúsága szerint figyelemmel kísérte napjait vizsgálódott, dorgált, és keveset dicsért. de mégis az udvari etikett és kínos közös étkezések helyett a levelek jobban segítették kimutatnia gyengédségét ekkor még fia iránt. Hiszen az udvarnál ekkor még szigorúan szabályozott volt minden

[img]http://i289.photobucket.com/albums/ll205/EnaBatt/A%20RUDI/Withfather.jpg[/img] is not a valid Image.
Rudolf is csak akkor szólalhatott meg amikor a császár kérdezett.
De büszkén tekintett a 2 éves ezred parancsnoki ruhában pompázó fiára és még azt gondolta jó katona lesz belőle.
A saját politikájához hű katonát akart faragtatni belőle amikor nevelését 6 évesen Gondrecourt grófra bízta
Leveleit is már leginkább a hadgyakorlatok és vadászatokról szóló történetek töltötték ki

[img]http://i289.photobucket.com/albums/ll205/EnaBatt/A%20RUDI/Gondrecourt.jpg[/img] is not a valid Image.

[img]http://i289.photobucket.com/albums/ll205/EnaBatt/A%20RUDI/Rmilitar2.jpg[/img] is not a valid Image.

Mivel a fia nem rendelkezett a császár kiemelkedő jó fizikumával, tréfásan kis kriplinek nevezte és elégedetten figyelte amikor a Burg udvarán az időjárástól függetlenül állandóan gyakorlatoznia kellett és csak az járt a fejébe, milyen kiváló katona és vadász lesz "Remélem, mindig örömet szerzel Mamádnak és nekem, bátor, fiam, és szorgalmas leszel" írta fiának egy levelében.

[img]http://i289.photobucket.com/albums/ll205/EnaBatt/A%20RUDI/Rudigloboterraqueo.jpg[/img] is not a valid Image.

a "kis kripli" ahogyan apja nevezte.

[img]http://i289.photobucket.com/albums/ll205/EnaBatt/A%20RUDI/Rudolf_1861.jpg[/img] is not a valid Image.

Az egyetlen kivételt a vadászat jelentette, amelyre Ferenc József biztatta Rudolfot és amelyet szabad idejükben közösen űztek. A katonai ügyek mellett ez a közös érdeklődés jelentette a kevés kapcsolat egyikét a császár és fia között.
Ferenc József elég szabadnak érezhette magát , hogy kinyilvánítsa és megmutassa, hogy törődik Rudolffal. Ilyenkor megadta fiának amire hihetetlenül nagy szüksége volt, érdeklődést, tanácsokat és Rudolf különböző teljesítményeinek és eredményeinek elismerését. Iránta érzett szeretetét a fia vadászaton elért sikerei alkalmával fejezte ki a legvilágosabban.
A trónörökös korán megértette, hogy sikeres vadásszá válva nyerheti el legbiztosabban csodált apja jóváhagyását és szeretetét.

[img]http://i289.photobucket.com/albums/ll205/EnaBatt/A%20RUDI/Rmilitar.jpg[/img] is not a valid Image.

[img]http://img522.imageshack.us/img522/323/rudolfyjosephlatourvont.jpg[/img] is not a valid Image.

LAtour

A nagykorúságának elérésekor, apja úgy dönt befejeződött fia neveltetése, el kell válnia Latourtól, és az udvartartásában új emberek kerültek Karl Bombelles személyében új főudvarmestere meghozta számára a a határtalan szigorú nevelés után rászakadó szabadságot, aminek most Ferenc József adta meg az alaphangot.
Tudatosítva vele hogy korának legkívánatosabb legényembere, hagyták hogy magával rántsa az éjszaka, nem számolva labilis és érzékeny lelkével.
Festetics grófnő akinek kitűnő kapcsolata volt Rudolffal-tömören így jellemezte az életmódját: nem fejszik le hajnali3-nál előbb Elbűvölő, de nem ismer határt. A nők a lábai előtt hevertek és ez befolyásolta az irántuk való viselkedését.
Ez nyugtalanította a környezetét, megszületett a döntés a császár részéről,. feleség után kell néznie:!
Mikor a választékból, mérlegelés után Rudolf kiejtett egy kettőt, az apja a dinasztiai szempontokra hivatkozott, mivel őt nem kényeztették el a nők, elképedve figyelte fia népszerűségét a színházban figyelték integettek neki és leveleket küldözgettek.
állandóan utána lovagol, ajándékokat küldött neki, egyszer egy szivartárcát kapott amibe a nevét is belevéste, erről a császár gíy nyilatkozott Festetics grófnőnek. "Ez egy hölgytől rettenetes"
Végül is a sok kaland és egy szerencsétlen szerelmi ügy után,, végigjárta az egyenrangú katolikus uralkodóházakat Madridba, Liszabonba, Svédországba utazott. Nem tetszett senki sem. Miután Lujza a belga király lánya vadász cimborájának a felesége volt, Rudolf elutazott Brüsszelbe 15 éves húgához Stefániához és megkérte a kezét. A császár nem látszott boldognak ki nem állhatta Lipótot és a királynét sem ébresztett benne rokoni érzéseket.
A két ember meglehetősen különbözött egymástól, és felnőttként személyiségük miatt nagyon nehezen fogadták el egymást.
Ferenc József egész életében szorgalmas volt és ez felnőtt korára már csak a hivatala volt a legfontosabb. Az államával szembeni kötelességtudata feladatát szolgálattá tette számára.
Nem volt egy intellektuális ember, nagyon szerette a katonaságot, de sajnos ebben is a sok elhibázott lépésével sem jeleskedett a birodalmában. Sorra vesztette el a Monarchia tartományait.

Rudolf lenézte a minden katonait, felmérte az osztrák honvédség elmaradott felszereléseit.
Kiemelkedő intellektusával, nem tudta apja elismerését kivívni, bár az tartott gyors észjárású fiától. A azzal pláne ellenszenvet vívott ki apjánál, hogy a vadászatokon is egyre inkább a természettudományos érdeklődése került előtérbe, komoly madártani ismereteket szerző Rudolfot barátja Brehm felkérte egy két cikk megírására, megjelentő könyvéhez. A császár mindebből csak azt szűrte le, hogy a baloldali liberális, zsidók, értelmiségek, egyetemi professzorok, újságírók barátságát kereső fia nm alkalmas az uralkodásra.
Rudolf meg sajnálta apját és így írt apjáról: "A császárunknak nincs barátja, a jelleme, lénye nem engedi meg számára. Magányosan áll a magaslatán, a szolgáival beszélget minden egyes hivatalos ügyéről, de egyetlenegy beszélgetést kerül: Miért tud ilyen keveset az emberek gondolatairól és érzéseiről és véleményéről. Az újságokban csak a vörössel megjelölt helyeket olvassa el."

John T. Salvendy:


TÁRSADALMI ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK


Anyjához fűződő kapcsolatáról majd külön is szólunk, akit imádott
és hasonlóan apjához, kegyéért küzdött haláláig!

[img]http://archiv.kiralyikastely.hu/files/tiny_mce/Image/Rudolf%20katal%F3gus.jpg[/img] is not a valid Image.

Rudolf és Gizella:

Gizella "Oltári fényemnek" nevezte az öccsét. amikor Gizella férjhez ment, Rudolf egy dobozt adott neki száz levélpapírral, amikre saját kezűleg írta egyenként, hogy Kedves Rudolf, arra kérlek...
Azt mondta a nővérének, hogy bármit írhat a levélpapírra, ő azonnal megtesz neki.
A levélpapírok sorban meg is érkeztek és mindre az volt írva folytatólag, hogy ....Látogass meg minket!
Rudolf nagyon megszerette Gizella férjét is és haláláig a legjobb barátai között tartotta számon Lipótot.


http://donnalight...amp;id=326
http://mno.hu/mig...ado-406365

Születésének 150. évfordulóján kiállítást rendeztek tiszteletére a Gödöllői Királyi Kastélyban

[img]http://fdk.hu/kiallitasok/2008-2/titania-lovagjai-i/[/img]


A tárlat 2008-ban, mintegy húsz magyar és külföldi gyűjtő illetve múzeum által kölcsönzött több mint 250 műtárgyat mutatott be, melyek jelentős részét még nem láthatta a nagyközönség.


Kedvencek közül:

[img]http://static.est.hu/kepek/118/galeria/118597_galeria_rudolf3.jpg[/img] is not a valid Image.

[img]http://www.pestiest.hu/kepek/118/allo/118598_allo_rudolf4.jpg[/img] is not a valid Image.

A kiállításon látható többek között Rudolf és Stefánia egyik nászajándéka, egy aranyozott ezüst, zománc ereklyetartó, mely a pannonhalmi bencés főapátság kicsinyített mása.

A trónörökös ornitológiai szenvedélye is érezhető a kiállításon, látható például egy varázslatos faragvány az i.e. 8-6. századból, egy fából készült, színesre festett áldozati kánya, mely a bécsi Kunsthistorisches Museumból érkezett hozzánk.

Megtekinthető volt még többek között Rudolf ezüst vadászserlege, valamint a trónörökös utolsó, Budapesten készült fotója egy ékkövekkel díszített, aranyozott keretben. A képet a főherceg saját kezű aláírása tette még értékesebbé.

[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRA-cJReM9wNswGYFOLtYpHBHBZ03RG3CynHllLYjyst1orAVltw[/img]
Szerkesztette: Jtoti - 2012.10.01. 22:09
 
Ugrás a fórumra: