Hozzászólások
Sisi Fórum » :: Egy dinasztia emlékezete :: » Elpusztult emlékhelyek, elveszett szobrok
 Téma nyomtatása
Elpusztult emlékhelyek, eltűnt szobrok
fgaben
Ebben a témában is hosszú listát írhatunk, sajnos. Először talán a cecei emlékhelyet említem, melynek mai sorsát nem ismerjük.
[img]http://s2.postimage.org/18migash0/eo05.jpg[/img] is not a valid Image.

Elhelyezkedés: Cece, Ma orosz hősi temető áll az eredeti szobor mögötti területen (Magyarország).
Térkép
Szobrász: Zala György
Felállítva: 1903. (elpusztult)

Zala György hasonló alkotása látható Veszprémben és az aradi szobor pedig Makón.

A szoboravatásról így írt a Vasárnapi Újság 1903-ban:
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZOBRA CZECZÉN.
A fehérmegyei Czecze községben május 24-én avatták föl néhai Erzsébet királyné szobrát, melyet özvegy Bauer Antalné áldozatkészsége emelt s most ott áll a magyar község legszebb helyén, a Bauer-kastély lombos és virágos bejárója előtt. A szobrot Bauerné a megyének ajándékozta, mely a gondozást Czecze községére bízta. Lépcsőkön emelkedő kő háttér elé van helyezve a királyné mellszobra s felül mennyezetes ernyő hajlik a szobor fölé. A jóhatású építészeti részt faragott virág motívumok s legfelül a magyar korona díszítik. A szobor építészeti része Tőry Emil műegyetemi tanár műve s hatásosan emeli ki Zala György jeles szobrászunk szép mellszobrát, mely a királynét a koronázási időből ismert képe után ábrázolja. Ugyanazon mintára készült ez, mely Zalától a Park-klubban látható.
A leleplezésre Czecze községet zászlókkal fűzérekkel díszítették. Székesfejérvárról különvonat érkezett a főispánnal és megyei tisztviselőkkel. Budapestről is sokan elmentek. A közoktatásügyi minisztert ív. Lippich Elek osztálytanácsos képviselte. Az ünnepély isteni tisztelettel kezdődött. A szobornál Herczeg Ferencz beszélt először, majd báró Fiáth Pál főispán és Lippich Elek, kinek beszédje alatt leplezték le a szobrot. Csillag Teréz a budapesti Vígszínház művésznője szavalta el Farkas Imre alkalmi költeményét. A székesfejévári honvéd zenekar "a királyné kedvelt dalát «Lehullott a rezgő nyárfa ezüst szinű levele» játszotta. Huszár Ágost alispán átadta a szobrot a községnek és Sebestyén István biró ígéretet tett, hogy gondját viselik. A Kölcsey himnusza közben oszlott szét a közönség.
Forrás: Vasárnapi Újság 1903. 22.sz. 350.p.

A szobor sorsa utáni kutakodásaim során egy levéltári anyagban egy rövid utalást találtam:
E nehézségeken nem segített, hogy 1950-ben a községi tanács elhatározta az Erzsébet királyné szobor eltávolítását, és a talapzatra Rákosi Mátyás arcképének elhelyezését.
Forrás: Farkas Községtörténeti tanulmányok • Degré Alajos Cece (Hard, Menyőd) 50.p.

A szobortörténetének további részletei
"Erzsébet királyné emlékezetéhez csak nemes gondolatok és törekvések fűződhetnek. Ne feledje ezt el senki, aki e jegyben kezdeményez és fáradozik."
 
www.erzsebetszobor.eoldal.hu
fgaben
A következő szobrok Szabadka városát díszítették. Sajnos ezek az emlékművek is eltűntek.

A szabadkai Erzsébet szobrok rejtélye
Ezzel a címmel jelent meg a Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle) című lapban egy cikk, mely részletesen foglalkozik a Szabadkán felállított Erzsébet királyné szobrok sorsával.

Az első szobrot 1900. szeptember 10-én a királyné halálának évfordulóján emelték a Vasút melletti parkban: "Stróbl Alajos mintázata után Beschorner által öntött életnagyságú bronz mellszobor"
[img]http://s1.postimage.org/mn2tibr8/b_csorsz_g.jpg[/img] is not a valid Image.

A másik szobrot 1901. július 28-án emelték: Telcs Ede mellszobra.
[img]http://s1.postimage.org/mnjcvsp0/V_telcsszobor.jpg[/img] is not a valid Image.

A szoborállítások történetéről részletesen itt olvashattok.

Erzsébet királyné e két köztéri szobra igen kérészéletű volt: 1919-ben mindkettő nyomtalanul eltűnt. Ennek magyarázatát az 1918/19-es eseményekben találjuk: 1918. november közepén ugyanis a Szabadkára érkező szerb csapatok és az őket követő új közigazgatás nagy igyekezettel tüntetett el minden mozdíthatót, ami a Monarchiára emlékeztetett. A politikai és etnikai türelmetlenség áldozataivá váltak a köztéri szobrok és emlékművek, az utcanevek, a középületeket díszítő címerek és emléktáblák. Ez történt az Erzsébet-szobrokkal is, amelyek hollétét több évtizedig homály fedte.

Az Erzsébet-szobrok története váratlan fordulatot vett, amikor dr. Békeffy György, Szabadka város ügyésze 1941-ben bejelentést tett: előkerült Telcs Ede Erzsébet királynéról mintázott mellszobra, amely korábban a vasúti parkban volt elhelyezve. Mint kiderült, a Telcsnek tulajdonított bronz mellszobrot annak idején egy fiatalember kicsempészte a szerb katonai raktárból és szülei tanyáján, egy kútban rejtette el. Az ismeretlen" férfi özvegye azt megőrzés céljából Békeffynek adta át 1941-ben. A városi vezetőség 1942-ben a szobor tulajdonjogát megállapítandó - nem lehetett ugyanis eldönteni, hogy a szobor a város, vagy a MÁV tulajdonát képezi-e - levélben fordult Telcs Edéhez Budapestre és ez ügyben felvilágosítást kért. Telcs Ede válasza igen meglepő volt: ő ugyanis sohasem készített szobrot a MÁV megrendelésére. Az általa készített Erzsébet-szobor a hon­véd gyalogsági laktanya (ma a városi bíróság épülete) udvarában lett felállítva. Az avatás időpontjára ugyan már nem emlékezett, de a szobrot szignálta. Az 1941-ben váratlanul előkerült műalkotás tehát nem Telcs alkotása volt. A pontos azonosítást még egy időközben előkerült korabeli fénykép alapján sem tudták elvégezni. A II. világháború miatt azután az üggyel nem foglalkoztak tovább, az egész újra feledésbe merült - a szobor 1944-ben ismét eltűnt. Néhány évtizeddel később Magyar László (1937-1998) szabadkai levéltáros kutatásai során arra a megállapításra jutott, hogy az említett szobor Stróbl Alajos műve volt. Tehát az első szabadkai szobor sorsát újból homály fedi. Azonban Telcs Ede szobra sem került elő, 1944-ben egy bombatámadás következtében a laktanya is elpusztult és a sors kegyetlen játéka folytán mára a szobrok a helyszínekkel együtt eltűntek.


Végezetül fontosnak tartom a nagyon alapos és sok-sok tényanyagot tartalmazó cikk végéből idézzem a szerző sorait:
Száz évvel ezelőtt azért állították fel ezeket a remekműveket, hogy városunk ékességei legyenek és megőrizzék az utókor számára annak az asszonynak emlékét, aki minket oly nagyon szeretett.

további részletek és képek itt
"Erzsébet királyné emlékezetéhez csak nemes gondolatok és törekvések fűződhetnek. Ne feledje ezt el senki, aki e jegyben kezdeményez és fáradozik."
 
www.erzsebetszobor.eoldal.hu
Ugrás a fórumra: