Hozzászólások
Sisi Fórum » :: Habsburg - Lotharingiai ház :: » Habsburg-Lotharingia Rudolf trónörökös
 Téma nyomtatása
Rudolf halála (öngyilkoság, gyilkosság, második élet)
Jtoti
YouTube Videó


Rudolf trónörökös rejtélyes halála

http://royalinsig...erling/50/

Ki volt a titokzatos Heinrich Alberttal?

1889. január 30-án a Bécs közelében lévő mayerlingi vadászlakban holtan találták Habsburg Rudolfot, a harmincegy éves trónörököst és tizenhét éves szerelmét, Vetsera Máriát. A hivatalos verzió szerint kettős öngyilkosság történt, ám a titokzatos eset még ma is izgatja a történelmi mítoszok kedvelőit.

Rudolf halálával egy hatalmas titok és egy 120 év után is nemzetközi érdeklődésre számot tartó politikai krimi született. A 19. század e nagy politikai botránya hozzátartozik Ausztria történelmi múltjának feldolgozásához, melyből így vagy úgy " profitálni " is lehet...

A mayerlingi esemény híre szinte hisztérikus hangulatot keltett az Osztrák - Magyar Monarchiában, de különösen annak magyar részében. I. Ferenc József császár egyetlen fia kivételes tehetségű, felvilágosult szellemű és művelt férfi volt, akire nagy reményekkel tekintettek az alattvalók. Rudolfot a Habsburg-család szokásaihoz híven igen alaposan felkészítették a trón elfoglalására: katonai nevelésben részesült, emellett jogot, művészetet, irodalmat és nyelveket tanult angolul, franciául, magyarul, lengyelül és csehül beszélt és sokat utazott. A soknemzetiségű Monarchia problémáiról nyíltan beszélő, az orosz imperializmust ellenérzéssel szemlélő fiatalember könyveket írt utazásairól, és ellenzéki hangvételű névtelen cikkeket publikált egy radikális bécsi lapban. A magyarbarát hírében álló, a népnyelvben Rezső királyfinak is emlegetett főherceg 1886-ban Jókai Mórral együtt megindította a monumentális Az Osztrák - Magyar Monarchia írásban és képben című 22 kötetes munkát. A liberális és antiklerikális nézeteket valló koronaherceg viszonya apjával egyre rosszabb lett. Ferenc József végül már el is zárkózott attól, hogy fiát bevonja az államügyek intézésébe.

Rudolf 1881-ben nősült meg, választása a belga királyi pár leányára, Stefániára esett. Ezzel a döntésével a főherceg mindenkit meglepett. Édesanyja, Erzsébet, népeszerűbb nevén Sissi, így nyilatkozott leendő menyéről: "A trónörökös nem látszott nagyon boldognak, menyasszonya igen előnytelen benyomást tett... Sárga haja csak a feje tetején kezdődött. Olyan volt, mint egy albínó, kicsi, rossz pillantású, vörös szemekkel " -mondta.

Stefánia nem tudott azonosulni férje haladó nézeteivel mélységesen konzervatív gondolkodásmódja miatt, ráadásul szűklátókörűsége éles ellentétben állt Rudolf érdeklődő és alkotó szellemével. A trónörökös soha nem tudta megszeretni hozzáeröltetett feleségét. A házasságból egy leánygyermek született.

Rudolf 1888-ban találkozott Vetsera Mária bárókisasszonnyal, egymásba szerettek, és feleségül is akarta venni. Titkos kapcsolatuk azonban hamar kitudódott. Ferenc József tűrhetetlennek tartotta ezt a viszonyt, és felszólította fiát, vessen véget neki, de ő erre nem volt hajlandó. Rudolf a válás mellett döntött, levelet írt a Szentszékhez, amelyben kérte a pápát, hogy érvénytelenítse a Stefániával kötött házasságát. A császár tudomást szerzett a kérelemről, magánkívül volt a dühtől, és nagyon heves vitát folytatott fiával.

A hivatalos változat szerint Rudolf rábeszélte Máriát, hogy legyenek együtt öngyilkosok. Ezután vagy előbb szeretőjét, majd magát lőtte le, vagy mindketten öngyilkosok lettek. Ám ahogy ilyenkor lenni szokott, már a temetés másnapján a legvadabb híresztelések kaptak szárnyra, s a rejtély ma is izgatja az emberek fantáziáját. Az elmúlt évtizedekben több tucatnyi, egymásnak természetesen ellentmondó elmélet született, a halál okaként és módjaként több mint negyven lehetőség merült fel.

Az egyik szerint a terhes Vetsera Mária a magzatelhajtásba halt bele, ezután választotta Rudolf is a halált. Élénkebb fantáziájú kutatók azt állítják, hogy egy féltékeny erdész kényszerítette öngyilkosságra Rudolfot. Akad, aki szerint egy teherbe ejtett hercegnő fivérével vívott amerikai párbajt elvesztve kellett Rudolfnak megölnie magát. Van, aki azt állítja: veszekedés közben vesztette életét, és a szerelmes Vetsera Mária önként követte a halálba. Egy másik verzió szerint a trónörökös ittas vadásztársai lőtték le véletlenül Vetsera Máriát, majd verekedés közben Rudolfot is agyonverték, de az ügybe keveredett magas rangú személyiségekre való tekintettel ezt nem lehetett nyilvánosságra hozni.

A halál pontos oka sem egyértelmű: a hivatalos változatban puskalövés szerepel, de vannak, akik méregre gyanakodnak, megint mások ásótól származó sebeket emlegetnek. Az elméletek sorában felmerült, hogy Rudolfot apja parancsára lelőtték, majd a gyilkosságot öngyilkosságnak állították be. Egyesek nagyívű politikai összeesküvést sejtettek/sejtenek a háttérben, mely szerint egy franciák által előkészített puccs hatalomra juttatta volna Rudolfot, aki az utolsó pillanatban vissza rettent, ezért mondták ki rá a halálos ítéletet Párizsban. A gyilkossági elmélet hívei az egyházi temetés tényét szokták érvként felhozni, hiszen a katolikus egyház szabályai szerint ez öngyilkosnak nem jár. A másik tábor viszont azzal érvel, hogy Ferenc József fiának elmebajára hivatkozva eszközölte ki az engedélyt a pápától. Természetesen vannak olyan teóriák is, hogy Rudolf megrendezte saját halálát, majd elmenekült és távoli vidéken élt boldogan.

A teljes igazság vélhetőleg soha nem fog kiderülni, meggyőző bizonyítékkal egyik változat hívei sem tudtak szolgálni. Legjobban talán Kant egyik mondása jellemzi a helyzetet: "Nem kell mindent elhinni, amit az emberek mondanak, de azt sem kell hinni, hogy minden alap nélkül mondják. "

Nagy port vert fel annak idején az Egy trónörökös második élete című könyv, amely annak próbált utánajárni, mi is történt valójában 1889. január 30-án Mayerlingben. Nemere István, a könyv szerzője évekig gyűjtötte a korabeli adatokat, információtöredékeket, és arra a megállapításra jutott, hogy Rudolf nem halt meg. Nem őt temették el, hanem egy viaszbábut, ő pedig egyszerűen megszökött, és többéves bolyongás után Heinrich Alberttal néven Törökországban telepedett le.

A feltételezések szerint Rudolf az " öngyilkosság " éjszakáján elegendő pénzzel ellátva Triesztbe utazott, ami nem jelenthetett számára különösebb nehézséget. Beszélt németül, olaszul, a szláv nyelveken sem lehetett őt "eladni". Korábban úgy bejárta a birodalmat, hogy annak sok zegét-zugát ismerte. Nem volt nehéz átalakítania külsejét, azelőtt is gyakran vett részt álruhás kis expedíciókban, még apja elleni diáktüntetésekben is. Mivel volt pénze, bármikor bárhova elutazhatott.

1842-ben a Boszporusz ázsiai partján alapítottak egy lengyel falut, amit törökül Polonezköy-nek neveztek el. A mai napig létezik. Nemcsak menekültek, hanem forradalmárok bázisa is volt. A lengyel történészek őseik nyomát kutatva adatokat találtak egy bizonyos Heinrich Alberttal nevű osztrák férfiról, az idősek és utódaik emlékezete szerint magas, kisportolt, elegáns, választékosan öltöző férfi volt. Kerülte az embereket, senkit sem fogadott. Időnként bakancsban és hátizsákkal kirándulásokat tett, szenvedélyes vadász hírében állt. Albertall sohasem árulta el, kicsoda valójában, de néha megjegyezte: "A halálom után majd megtudjátok, ki voltam! " Otthonában néhány FJ (Franz Josef) monogrammal ellátott ezüstpoharat tartott. "

A ritka látogatók, például a török hivatalnokok azt mesélték, hogy nappali szobájának mennyezetéről egy koporsó lógott, mintha örökké emékeztetni akarta volna magát a halálra – netán egyszer már megtörtént „halálra "?. Lakása tele volt fegyverekkel és könyvekkel. A helybeliek soha nem látták dolgozni, hetente kapott csomagokat és pénzt az Osztrák - Magyar Monarchia isztambuli követségétől. A Monarchia bukása után pedig egy alapítvány a semleges Hollandia konzulátusán keresztül juttatta el neki az apanázst - élete végéig. Egyetlenegyszer kereste fel egy európai nő, magas volt és karcsú, gyászruhát viselt, remekül lovagolt és németül beszélt. Szemlátomást jó kapcsolatban volt Alberttal úrral. A feltételezések szerint ez nem volt más, mint Rudolf 1883-ban született Erzsébet lánya, akinek még az első világháború kitörése előtt elárulták az igazságot apjával kapcsolatban, és megengedték, hogy felkeresse őt.

1916-ban meghalt Ferenc József, amit egy idő után az ottani újságok is megírtak. A lapok eljutottak Polonezköy-be is. Másnap Alberttal, aki addig soha nem járt templomba, kora hajnalban megjelent és misét fizetett apja lelki üdvéért. A templomban lévő asszonyok látták, hogy a meglett férfi sírt, és könnyeit nyelve azt suttogta: Az apám volt... A falubeliek ezt azzal magyarázták, hogy a császár törvénytelen fiáról van szó.

Ez az Alberttal soha senkivel nem fogott kezet, nem járt templomba, ateista elveket vallott, és pacifista lévén gyűlölt minden háborút. Amikor Hitler bekebelezte Ausztriát, kijelentette: " Ausztria meghalt, hát én is meghalok. " Kertjében kiásta a saját sírját, és sírkőről is gondoskodott. 1941-ben bekövetkezett halála után az osztrák érdekeket képviselő hitleri német nagykövetség Isztambulból ügynököket küldött Polonezköy-be, hogy kiderítsék, ki is volt az a rejtélyes osztrák öregúr. A bizonyítékokat pedig ő maga szolgáltatta viselkedésével, elejtett félszavaival. Egy helybeli, aki néhányszor vadászott vele, Rudolfként emlegette, holott sohasem hallott a Habsburg trónörökös mayerlingi történetéről. Alberttal gyakran értésükre adta a falusiaknak, hogy ő nem akárki volt azelőtt. Bármennyire is vigyázott, néha elszólta magát. Alberttal úr 83 éves korában halt meg.

Az, hogy Rudolf valóban 1889. január 30-án meghalt (s halálhírét ezer rejtély kísérte) és az, hogy valóban őt temették-e a bécsi kapucinosok kriptájába, mind a mai napig nem bizonyosodott be. Földi maradványainak DNS-vizsgálata ezt megerősíthetné vagy elvethetné.

Rudolf halálának századik évfordulóján és később szóba került, hogy bontsák fel Rudolf koporsóját, és győződjenek meg két dologról. Az egyik: valóban ő fekszik benne, és csakugyan fejseb nyomai láthatók a koponyán? Ám a Habsburgok családi tanácsa nem engedélyezte a bécsi kapucinosok kriptájában őrzött holttest exhumálását. Sokak számára már ez is gyanús volt. Mindenképpen biztosnak látszik, hogy Rudolf halála körül számos rejtély volt és marad máig, a családnak pedig még száz-egynéhány év távlatából sem mindegy, mi derülhetne ki - írja Nemere István a Királyi krimik c. könyvében.

Zita királyné: " Szó sem volt öngyilkosságról "

Az agg királyné, Zita, aki szinte végigélte a 20. századot, halála előtt azt állította: szó sem volt öngyilkosságról. A királyi család több tagját beavatták az igazi eseményekbe, és ebből a titkos családi tanácsból szivárgott ki, amit ő is tudott. Az uralkodócsalád beavatott tagjai megegyeztek abban, hogy majd Ferenc József utódja rehabilitálja Rudolfot, és akkor bevallják a világnak, hogy nem öngyilkosság történt. Ferenc József állítólag közölte néhány beavatott családtaggal: nem hagyhatja, hogy világraszóló politikai botrányra derüljön fény, ezért inkább hagyja, hogy "szegény Rudolf számlájára írják az ügyet ". Zita királyné szerint Rudolf és összeesküvő társai a Monarchia megdöntését tervezték, és Ferenc József-ellenes puccsot szerveztek, ami együtt járt volna a császár meggyilkolásával is.

Mit mond a grafológus?

Dr. Lépold Józsefné ismert magyarországi pszichografológus tanulmányozva Rudolf három különböző korszakból való írását arra a megállapításra jutott, hogy: "Nem lett volna képes eldobni magától az életet. Bár voltak rossz napjai, 1889 előtt nem sokkal egyre gyakrabban, de ez nem volt azonos a depresszióval. Szentimentális, révedező, álmodozó ember volt, romantikus alkat, szilárd, megmásíthatatlan elvekkel. Mindig fel tudta dolgozni a kellemetlen élményeket, rossz tapasztalatokat, csak időre volt szüksége hozzá."

" Írásaiból egyértelműen kitűnik, hogy sokat foglalkozott a távozás gondolatával, de mindannyiszor el is vetette. Ám hogy végül negölték-e vagy tényleg elhagyta a Monarchiát és álnéven új életet kezdett, az az írásaiból nem állapítható meg. Legfeljebb úgy lehetne alátámasztani az " új"-elméletet, ha valahonnan előkerülne egy írás, ami a törökországi Heinrich Alberttaltól származik, mert abból meg lehetne állapítani, hogy Rudolf írása-e vagy sem."

t6Etv9BJvHw

YouTube Videó


ERDŐSI LOC Valéria

[img]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/396999_289620117765863_106696436058233_821308_1750116785_n.jpg[/img] is not a valid Image.

Állítólagos képeElőször itt helyezték el a kapucinusokban!

[/img]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/402745_290204121040796_106696436058233_822351_314617782_n.jpg[/img]

Halálának híre és irodalma:
http://anno.onb.a...amp;zoom=2

Miért lett öngyilkos a trónörökös:

Maurice Paleologue

https://hu.wikipe...g%C3%A9dia

A kettős öngyilkosság egy változatát Maurice Palaeologus: Eugénie császárné vallomásai című írásában közölte. Ebből kiderül, hogy a francia császárné megosztotta vele információit az eset kapcsán, melyet egyenesen Rudolf anyjától tudott meg. Elmondása szerint Rudolfnak valóban volt egy heves vitája apjával, Maria miatt és apja a kapcsolat felbontására kötelezte, különben nem lehet tovább az örököse. Annyi engedményt tett fia felé, hogy egy utolsó alkalommal még találkozhatnak. Erre Mayerlingbe került sor, ahol a trónörökös felvázolta szándékát, mire a lány közölte, hogy állapotos. Szóváltásba bonyolódtak, folyamatosan azt hangoztatva, hogy nem élhetnek tovább, végül Rudolf fegyvert ragadott és mellkason lőtte a lányt. Állítása szerint Rudolf, anyjának írt levelében megírja, hogy azért lett öngyilkos, mivel elvett egy másik életet és így nincs többé joga az életre.[41]

Bratfisch : Hatt Wunderbar Gepfiffen Der Spigel

http://www.spiege...66420.html

De ezek a három változat most nemrég a 36 éves osztrák művészettörténész Dr. Peter Pötschner, festmény hangszóró a Bécsi Városi Múzeum, hozzáadunk egy szenzációs negyedik tézis, amely megoldja a rejtélyt. A bécsi történész, tíz éve, mint egy hobbi nyomában a Mayerling tragédia, akkor ugyanis azt bizonyítják, hogy csak egy alapos vizsgálatot a kapcsolatát Rudolf és az ő (eddig kissé lényegtelen foglalkozott a komoly kutatás) halál társ leplet a rejtélyt.
A bécsi történész fordult, majd a hipotetikus kérdés az, hogy az összes ellentmondás esetén Mayerling lenne kielégítően megmagyarázni, mintha azon a feltételezésen alapul, Kronprinz Rudolf már csak röviddel öngyilkossága - a közönség, amelyre a reggel január 28-at rendelt 1889-ben - ki a riasztott császár, hogy Mária a Vetsera tényleg féltestvérét.
A gyanú Pötschners nem volt olyan fantasztikus, mint hangzott. Még a Mayerling krónikás Ernst Edler von der Planitz volt az ő
YouTube Videó

Szerkesztette: Jtoti - 2017.06.24. 16:24
 
Ugrás a fórumra: